Seite drucken

Sverige

Heraeus Electro-Nite har under de senaste 50 åren varit ledande inom mätteknik för flytande metaller. Vi erbjuder den metallurgiska industrin kompletta mätsystem, bestående av engångssonder, instrument och tillbehör.
För vissa applikationer har vi utvecklat kontinuerliga system, t.ex. för temperaturmätning. Ett brett utbud av provtagare säkerställer funktionen i olika applikationer. Vår kvalitet, innovation och service utgör grunden för våra kunders förtroende. Nytänkande inom produktutveckling för att möta nya krav garanterar våra kunders produktion och produkters kvalitet.

HERAEUS ELECTRO-NITE AB

Södra Kungsvägen 66

S- 181 32 LIDINGO

TEL 46 8 544 806 50

FAX 46 8 544 806 60

Sverige